HK001

090 846 6978 Ms.Chi - 091 313 2209 Mr.Lâm

Nhận cung cấp các hồ kính thủy sinh: dán dấu keo, mài vi tính, nhiều kích cỡ thông dụng