Tảo thường xuất hiện khi có sự mất cân bằng về chất dinh dưỡng, CO2, oxy và ánh sáng. Ví dụ, quá nhiều ánh sáng nhưng quá ít chất dinh dưỡng và CO2 sẽ gây ra tảo. Phân phối CO2 và chất dinh dưỡng kém cũng là một nguyên nhân phổ biến của tảo. Nhiều người chơi thủy sinh thì hai thành phần nitrat và phốt phát giảm thì tảo lại phát triển vì trong môi trường di dưỡng thấp là nguyên nhân phát sing tảo mạnh.

Khi hồ mới setup thì số lượng vi khuẩn có lợi thấp

Tảo thường xuất hiện trong 2-3 tháng đầu tiên khi bạn mới setup hồ, vì khi mới setup không có một số vi khuẩn trung hòa lượng aminiac. Một khi lượng amoniac quá dư trong bề thì nó sinh ra tảo làm giảm quang hợp cây thủy sinh, trao đổi CÒ của lá,.Để làm giảm lượng amoniac thì thay nước hàng tuần từ 30 – 50% là giải pháp tối ưu nhất.

Lưu thông nước kém

Để đảm bảo các chất dinh dưỡng và CO2 được lưu thông trong hồ và đến tất cả các cây, điều quan trọng là phải có dòng nước mạnh. Theo như từ người chơi lâu năm họ cho công thức tính như sau: lượng nước lưu thông phải gấp 10 lần thể tích của hồ, ví dụ như hồ bạn thể tích 100L thì tốc độ dòng chảy 1000 lít trên một giờ.Chọn một bộ lọc với tốc độ dòng chảy phù hợp hoặc thêm máy bơm tuần hoàn. Khi thực vật có đủ các thành phần dinh dưỡng và CO2, sẽ không phát sinh tảo gây hại.

khuấy trộn bề mặt không đủ

Kích động bề mặt mang oxy đến bể cá và giúp ngăn ngừa váng bề mặt (màng dầu) hình thành. Tuy nhiên, khuấy trộn bề mặt quá nhiều cũng sẽ khuyến khích khí thải ra khỏi bất kỳ CO2 được bơm. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy bơm không khí, nhưng chỉ khi tắt đèn. Khoảng 6 giờ qua đêm là một lượng khuếch tán O2 tốt.

Mất cân bằng ánh sáng, CO2 và chất dinh dưỡng

Tốc độ CO2 và chất dinh dưỡng được thực vật hấp thụ phụ thuộc vào lượng ánh sáng được cung cấp. Càng có nhiều ánh sáng, càng cần nhiều CO2 và chất dinh dưỡng thực vật. Chẳng hạn giống như bạn càng nhấn bàn đạp ga, nhiên liệu được sử dụng càng nhiều.

Bảo trì hồ cá kém

Khi việc bảo trì thường xuyên không được thực hiện, chất thải hữu cơ bắt đầu tích tụ trong bể cá dẫn đến sự tích tụ amoniac để tảo phát triển mạnh. Thường xuyên hút bụi và làm sạch vật liệu lọc sẽ làm giảm sự tích tụ chất thải hữu cơ.

Thay đổi nước thường xuyên 30-50% mỗi tuần được khuyến khích để pha loãng lượng chất thải hữu cơ trong nước của bạn. Điều này sẽ làm giảm nồng độ chất thải trong nước mà tảo có thể phát triển mạnh.