HỒ KÍNH

Nhận cung cấp các hồ kính thủy sinh: dán dấu keo, mài vi tính, nhiều kích cỡ thông dụng hoặ kích thước lớn theo yêu cầu quý khách. Bảo hành hồ kính cho quý khách.