HỒ KÍNH

HỒ KÍNH


HK001

Nhận cung cấp các hồ kính thủy sinh: dán dấu keo, mài vi tính, nhiều kích cỡ thông dụng