Hồ cá thủy sinh đẹp trang trí nội thất phong thủy

Mẫu S102

Mẫu S102

    Chăm sóc định kỳ : Việc vệ sinh hồ thủy sinh theo định kỳ sẽ đạt hiệu quả tốt nhất và thường là một lần /1tuần. Vệ sinh nhiều quá cũng không tốt vì nó ít nhiều có

Mẫu S104

Mẫu S104

Đối với hồ thủy sinh mới setup : – Trong khoảng 30 ngày đầu tiên sau khi setup hồ, là thời gian khó khăn nhất cho người chơi nhất là đối với người mới vì: môi trường sinh thái trong