tủ hồ cá cảnh biển Archives - Thủy Sinh Lâm Kim Chi thiết kế và thi công hồ thủy sinh

B014

B014

1.Nuôi quá nhiều cá và động vật không xương sống : Việc này dẫn đến thức ăn thừa sẽ lắng xuống đáy hồ của bạn tạo ra nitrat dẫn đến làm cho bộ lọc sinh học bị quá tải. Hay