HK001

090 846 6978 (KINH DOANH) 091 313 2209 (KỸ THUẬT )

Nhận cung cấp các hồ kính thủy sinh: dán dấu keo, mài vi tính, nhiều kích cỡ thông dụng