Hồ hải sản trọn bộ

Hồ hải sản là một thành phần không thể thiếu tại các nhà hành đặc biệt chuyền về cac hải sản tưới sống như tôm, cá, cua, ghẹ… của những quán ăn, nhà hàng hải sản để cung cấp nguyên vật liệu cho việc chế biến. Nó sẽ giúp duy trì sự sống của các loài hải sản cho đến khi đem ra chế biến. Khi khách hàng có nhu cầu thưởng thức món hải sản nào bạn đều có sẵn, không phải mất công đi tìm kiếm mua.